| ویکی پدیا فارسی

زندگی عجیب غریب شدی
نمیدونم از چی بگم...؟
از استرس های عروسی خواهرم
از این سفر های مارکو پلویی ک در پیش دارم ان شاءالله...
از ناراحتی دوری از خانواده
از حواس پرتی هام
از سرزنش ها
از رسیدن ها
نرسیدن ها
حرص خوردن های بابت نادانی جوون های امروزی
از اربعین
از اربعین
از اربعین
امام حسین بدجوری هوایی ام
بدجور